Jestem poetką

Żal mi...

Miłość?

Odpływa

Ginie w chaszczach

ambicji

Różnic zdań

Demonstracji

Własnego

Chcenia

Nie chcenia

kłótni...

I wraca

Wyrzutami sumienia, żalu

Chcą się przebić

Przez mur

Milczenia

Oziębłości

Odrzucenia

Braku  czułości...

Płaczą

A jednak  miłość?

Żal mi jego

Żal mi jej